Galerija

06. april 1999, albanske izbeglice u kolonama napuštaju Uroševac/Ferizaj i kreću se ka Prištini/ Prishtinë. foto: Vuk Branković
« 1 од 10 »

Comments are closed.